Program Badawczy: Scrum w Polsce

Fluid Circle we współpracy z Leadership Center zaprasza do projektu badawczego mającego na celu zebranie i rozpowszechnienie doświadczeń polskich firm stosujących Scrum i inne zwinne metody organizacji pracy.

Jeśli reprezentujesz firmę, która:

  • stosuje Scrum lub inną metodykę z rodziny agile,
  • lub rozważa zastosowanie takiej metodyki,

albo wręcz przeciwnie:

  • stosowała Scrum w przeszłości, lecz zastąpiła go innymi metodami,
  • poważnie rozważała zastosowanie Scrum, ale z jakiegoś powodu odrzuciła taką możliwość,

i chciałbyś podzielić się swoimi doświadczeniami: skontaktuj się z nami i dołącz do projektu!

Projekt obejmuje:

  1. wywiady z przedstawicielami firm odpowiedzialnymi za wdrożenie Scrum
  2. publikację wyników wywiadów w formie studium przypadku poszczególnych firm,
  3. publikację podsumowania zbierającego w jedną całość wszystkie zebrane dane.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoś swój zespół!

Dalsze informacje, w tym gotowe przypadki, będą publikowane na stałej stronie projektu.