Szort: Nie (de)motywuj mnie!

Imprezy integracyjne, gadżety, ważkie przemowy. Płytkie próby “motywowania” są praktycznie bezużyteczne, jeśli system, w którym pracujemy jest pełen demotywatorów.

W artykule “Stop Demotivating Me” Esther Derby wylicza zachowania managerów, które niszczą zaangażowanie nawet najbardziej entuzjastycznych pracowników. Sa to m.in.:

 • niespodzianki podczas rocznych ocen pracowniczych,
 • mikrozarządzanie,
 • publiczna krytyka,
 • wymaganie jednego zachowania, lecz w praktyce nagradzanie innego,
 • stawianie nierealnych celów i terminów,
 • proszenie o opinię i ignorowanie jej,
 • preferencyjne traktowanie,
 • puste gadki.

Innym ważnym źródłem demotywacji może być polityka firmy pokazująca przekonianie, że:

 • ludzie są wymienialni,
 • niektórzy są bardziej wartościowi niż inni,
 • pracownicy nie są godni zaufania,
 • pracownicy nie są zdolni podejmować dobrych decyzji.

Według Esther droga do motywacji wiedzie nie przez techniki powierzchownej manipulacji lecz przez uczciwe i rzetelne traktowanie ludzi objawiające się m.in. przez:

 • jasne wyartykułowanie misji grupy,
 • zauważanie i docenianie wkładu poszczególnych osób,
 • przejrzysta, spójna [i szybka przyp. MP] informacja zwrotna,
 • reagowanie na problemy stanowczo i z szacunkiem,
 • usuwanie przeszkód i bycie rzecznikiem grupy na zewnątrz,
 • dzielenie się informacjami o sytuacji firmy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przeczytaj “Stop Demotivating Me” w magazynie CIO, a jeśli chcesz przygotować grunt pod rozkwit Twojego zespołu to weź udział w warsztacie “Rozwój skutecznych zespołów z wykorzystaniem Scrum” lub po prostu skontaktuj się z nami.