Jeff Sutherland w Polsce

Jeff Sutherland w Polsce

Szkolenie CSM z współtwórcą Scrum: Jeffem Sutherlandem.

Leave a Reply