Warsztaty Agile w AIP Business Link

Jutro (w środę, 29 sierpnia) poprowadzimy warsztaty z podstaw zwinnego zarządzania w AIP Business Link. Więcej informacji można znaleźć na stronie BLAIP. Zapraszamy!