Scrum w Polsce: Aenima

Z przyjemnością przedstawiamy kolejne studium przypadku z cyklu Scrum w Polsce. Tym razem zajmujemy się warszawską firmą specjalizującą się w aplikacjach webowych i mobilnych: Aenima.

Zapraszamy do lektury:

Aenima jest też gospodarzem regularnych spotkań zwinnych informatyków i managerów pod szyldem Agile Warsaw. Dla zainteresowanych: na najbliższym spotkaniu 14 maja 2012 omawiane będzie jak rozproszenie zespołu może paradoksalnie wpłynąć na zwiększenie przejrzystości w projekcie.