Scrum w Polsce

Fluid Circle zaprasza do projektu badawczego mającego na celu zebranie i rozpowszechnienie doświadczeń polskich firm stosujących Scrum i inne zwinne metody organizacji pracy.

Opublikowane przypadki:

Przypadki w przygotowaniu:

  • Gemius – lider na europejskim rynku badań internetowych.
  • GoldenLine – znana, polska sieć społecznościowa o profilu zawodowo-biznesowym.
  • Ericpol – specjalizuje się w projektowaniu i rozwoju oprogramowania dla telekomunikacji i M2M.

Jeśli reprezentujesz firmę, która:

  • stosuje Scrum lub inną metodykę z rodziny agile,
  • lub rozważa zastosowanie takiej metodyki,

albo wręcz przeciwnie:

  • stosowała Scrum w przeszłości, lecz zastąpiła go innymi metodami,
  • poważnie rozważała zastosowanie Scrum, ale z jakiegoś powodu odrzuciła taką możliwość,

i chciałbyś podzielić się swoimi doświadczeniami: skontaktuj się z nami i dołącz do projektu!

Projekt obejmuje:

  1. wywiady z przedstawicielami firm odpowiedzialnymi za wdrożenie Scrum
  2. publikację wyników wywiadów w formie studium przypadku poszczególnych firm,
  3. publikację podsumowania zbierającego w jedną całość wszystkie zebrane dane.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoś swój zespół!

One thought on “Scrum w Polsce

Comments are closed.